πχ. Ξενοδοχεία Αθήνα ή Εστιατόρια Θεσσαλονίκη
Τέρμα 28ης Οκτωβρίου, πλησίον Νέων ΚΤΕΛ, Θεσσαλονίκη - Αμπελόκηποι, 56121
Τηλέφωνο