πχ. Ξενοδοχεία Αθήνα ή Εστιατόρια Θεσσαλονίκη
Επαρχιακή Οδός Ρεθύμνου - Ρουσσοσπιτιού 13, Ρουσσόσπιτο, Ρέθυμνο
Τηλέφωνο

Σελίδες