πχ. Ξενοδοχεία Αθήνα ή Εστιατόρια Θεσσαλονίκη
3ο Χλμ. Εθνικής Οδούς Αμαλιάδας - Σαβαλιών, Αμαλιάδα, Ηλεία
Τηλέφωνο
2ο Χλμ. Εθνικής Οδού Αμαλιάδα - Σαβαλιών, Αμαλιαδά
Τηλέφωνο

Σελίδες