πχ. Ξενοδοχεία Αθήνα ή Εστιατόρια Θεσσαλονίκη
Άργος Ορεστικού, Άργος Ορεστικού - Βιομηχανική Περιοχή - Πεδίο Βολής, 52200
Τηλέφωνο