πχ. Ξενοδοχεία Αθήνα ή Εστιατόρια Θεσσαλονίκη
Εμμανουήλ Παπά & Αθανασίου Διάκου, Αριδαία
Τηλέφωνο

Σελίδες