πχ. Ξενοδοχεία Αθήνα ή Εστιατόρια Θεσσαλονίκη
3ο χλμ. Εθν. Οδ. Γιαννιτσών - Θεσσαλονίκης, Γιαννιτσά, Πέλλα
Τηλέφωνο
5ο Χλμ. Γιαννιτσών - Ηγουμενίτσας, Δαμιανό, Γιαννιτσά
Τηλέφωνο

Σελίδες