πχ. Ξενοδοχεία Αθήνα ή Εστιατόρια Θεσσαλονίκη
25ο χλμ Καβάλας - Ξάνθης, Διασταύρωση Πέρνης, Χρυσούπολη, 64200
Τηλέφωνο
Πετροπηγή & 22ο χλμ Καβάλας - Ξάνθης, Χρυσούπολη, 64200
Τηλέφωνο

Σελίδες