πχ. Ξενοδοχεία Αθήνα ή Εστιατόρια Θεσσαλονίκη
Ηρώων Πολυτεχνείου, Νέα Είσοδος, Καλαμάτα
Τηλέφωνο
Στενάκια Ασπροχώματος, Καλαμάτα,Μεσσηνία
Τηλέφωνο

Σελίδες