πχ. Ξενοδοχεία Αθήνα ή Εστιατόρια Θεσσαλονίκη
Περιβόλι, Κέρκυρα (τέρμα περιφερειακού, αριστέρα 100 μέτρα είσοδος)
Τηλέφωνο

Σελίδες