πχ. Ξενοδοχεία Αθήνα ή Εστιατόρια Θεσσαλονίκη
Φιλικής Εταιρίας 13, Κορυδαλλός - Πλατεία Βενιζέλου, 18121
Τηλέφωνο