πχ. Ξενοδοχεία Αθήνα ή Εστιατόρια Θεσσαλονίκη
2ο Χλμ. Εθνικής Οδού Λαγκαδά - Θεσσαλονίκης, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
16ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας, Λαγκαδάς
Τηλέφωνο
Λαγυνά & 13ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας, Λαγκαδάς, 57200
Τηλέφωνο
18ο χλμ Θεσσαλονίκης - Καβάλας, Λαγκαδάς, 57200
Τηλέφωνο
Καβαλλάρι & 16ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας, Λαγκαδάς, 57200
Τηλέφωνο

Σελίδες