πχ. Ξενοδοχεία Αθήνα ή Εστιατόρια Θεσσαλονίκη
61ο Χλμ. Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου, Κινέτα, Αττική
Τηλέφωνο
50ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, 19100
Τηλέφωνο
41ο χλμ Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, Μέγαρα, 19100
Τηλέφωνο
Βλυχάδα & 34ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, Μέγαρα, 19100
Τηλέφωνο

Σελίδες