πχ. Ξενοδοχεία Αθήνα ή Εστιατόρια Θεσσαλονίκη
Μάχης Κρήτης 167, Μοίρες - Καπαριανά, Ηράκλειο
Τηλέφωνο

Σελίδες