πχ. Ξενοδοχεία Αθήνα ή Εστιατόρια Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης 100, πλησίον ηλεκτρ. σταθμού Καλλιθέας, Μοσχάτο, 18345
Τηλέφωνο

Σελίδες