πχ. Ξενοδοχεία Αθήνα ή Εστιατόρια Θεσσαλονίκη
Οδός Ρ, Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, Νέα Αλικαρνασσός,71601
Τηλέφωνο
Βιομηχανική Περιοχή - Οδός Η - Κτήριο 4, Ηράκλειο
Τηλέφωνο

Σελίδες