πχ. Ξενοδοχεία Αθήνα ή Εστιατόρια Θεσσαλονίκη
Πολύκαστρο, Πολύκαστρο - Βιοτεχνικό Πάρκο, 61200
Τηλέφωνο