πχ. Ξενοδοχεία Αθήνα ή Εστιατόρια Θεσσαλονίκη
5ο χλμ Ε.Ο. Ρεθύμνου – Ηρακλείου Ρέθυμνο, Κρήτη
Τηλέφωνο
Επαρχιακή Οδός Ρεθύμνου - Ρουσσοσπιτιού 13, Ρουσσόσπιτο, Ρέθυμνο
Τηλέφωνο

Σελίδες