πχ. Ξενοδοχεία Αθήνα ή Εστιατόρια Θεσσαλονίκη
3
18ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Καβάλας, Καβαλάρι, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
18ο Χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο

Σελίδες