πχ. Ξενοδοχεία Αθήνα ή Εστιατόρια Θεσσαλονίκη
Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών - Πύργου 104, Βάρδα, 27052
Τηλέφωνο